pauci ili paukovi

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Množina od imenice pauk je pauci (pauci-pauka-paucima-pauke-pauci-paucima-paucima) ili paukovi (paukovi-paukova-paukovima-paukove-paukovi-paukovima-paukovima).