počeci ili početci


Piše se počeci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – početak; počeci
• gen. – početka; početaka
• dat.-lok. – početku; počecima
• ak. – početak; početke
• instr. – početkom; počecima