prekjuče ili preključe


Piše se prekjuče.

Taj složeni prilog nastao je od spoja prefiksa prek(o)- s prilogom juče: vratili smo se prekjuče.