prekjuče ili preključe

 

Piše se prekjuče.

To je prilog koji znači dan uoči jučerašnjeg dana, pre dva dana: prekjuče je padao slab sneg.