poslan ili poslat

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Trpni pridev od glagola poslati može se graditi i nastavkom -n (poslan) i nastavkom -t (poslat).