poturiti ili podturiti


Piše se poturiti.

U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je jednačenjem suglasnika po zvučnosti od podturiti dobijeno potturiti (zvučno d ispred bezvučnog t prelazi u svoj bezvučni parnjak t). Zatim je došlo do gubljenja suglasnika t (dva ista suglasnika svode se po pravilu na jedan), čime je dobijeno poturiti.