polubrat ili polu brat


Piše se polubrat.

Polu-, koje kao prvi deo složenice znači nešto što je napola ili jednim delom ono što znači njen drugi deo ili je po veličini, vrednosti itd. polovina onoga što znači drugi deo složenice, piše se sastavljeno: polubog, polufabrikat, polufinale, poluglasan, polukrug, polulevo, polumrak, poluostrvo, polupansion, polupismen, poluprazan, poluprečnik itd.
Ako druga reč počinje velikim slovom, piše se sa crticom: polu-Čeh, polu-Englez, polu-Italijan, polu-Nemac itd.