plići ili plitkiji


Piše se plići.

Od prideva plitak komparativ je plići. Gradi se tako što se odbacuje završetak -ak i dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.