podršci ili podrški


Piše se i jedno i drugo.

Dativ i lokativ jednine od imenice podrška glase podršci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi podrški (pored podržaka).