podršci ili podrški


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Dativ i lokativ jednine od imenice podrška glase podršci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi podrški (pored podržaka).