procenat ili procent


Pravilno je oboje.

Podjednako dobri oblici, koji se ravnopravno upotrebljavaju. Neke imenice stranog (uglavnom latinskog) porekla sa završetkom na -nt mogu imati nepostojano a u nominativu jednine, ali neobavezno. U genitivu množine to a je obavezno, dok ga u ostalim padežima nema.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – procen(a)t; procenti
• gen. – procenta; procenata
• dat.-lok. – procentu; procentima
• ak. – procen(a)t; procente
• instr. – procentom; procentima