pion ili pijun

 

Piše se pion.

Ta imenica, kojom se označava najslabija šahovska figura, pešak, potiče od francuskog pion.