pij ili pi

 

Piše se pij.

Imperativ od glagola piti glasi pij-pijmo-pijte. Glagoli koji u prvom licu jednine prezenta imaju završetak -ijem (pijem) imaju glas j u svim licima zapovednog načina.