pij ili pi


Piše se pij.

Imperativ od glagola piti (prvo lice jednine prezenta: pijem) glasi pij, pijmo, pijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.