pomoću ili s pomoću


Pravilno je oboje.

Pored pomoću (nečega) dopušta se i pomalo arhaično s pomoću (nečega): meriti (s) pomoću lasera.
Spoj uz pomoć bolje je primeniti na ljude nego na stvari: merili su uz pomoć laboranta.