pritom ili pri tome


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Kada znači u isto vreme, istovremeno, piše se sastavljeno: slušala je muziku, pritom radeći vežbe.
Kada znači povrh toga, uz to, piše se odvojeno: uvek gleda svoj interes, ne vodeći pri tome računa o drugima.
Odvojeno se piše i kada ima zameničko značenje: ostali su pri tome da se sastanak mora održati.