po mogućnosti ili po mogućstvu

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Ta dva izraza imaju isto značenje (ako je to moguće, ako može) i ravnopravno se upotrebljavaju.