pevačicin ili pevačičin


Piše se pevačicin.

U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završavaju na -čica dolazi do odstupanja od palatalizacije (c ne prelazi u č ispred i) da bi se izbeglo udvajanje sloga či: crtačicin, devojčicin, igračicin, jahačicin, seljančicin, spremačicin, vaspitačicin i sl.