pozorištan ili pozorišan

 

Piše se pozorištan.

Međutim, pozorišna (a ne pozorištna), pozorišno (a ne pozorištno), pozorišni (a ne pozorištni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe štn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.